Zakres dofinansowania - Czyste Powietrze

W ramach programu czyste powietrze możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wymiany lub zakupu pieca spełniającego warunki programu (możliwe jest zastosowanie większości technologii, w tym pomp ciepła) wraz z niezbędną instalacją grzewczą, termomodernizacji (ocieplenie / docieplenie) budynku, ukierunkowanego na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, jak również działania uzupełniające, pozwalające dokonać dalszych oszczędności wynikających z zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

W skrócie - na co możesz uzyskać dofinansowanie?

a) Kocioł gazowy wraz z instalacją gazową i niezbędnym osprzętem 

b) Kocioł olejowy wraz z niezbędnym osprzętem 

c) Kocioł na eko-groszek wraz z niezbędnym osprzętem 

d) Kocioł zgazowujący drzewo wraz z niezbędnym osprzętem 

e) Kocioł na pellet drzewny wraz z niezbędnym osprzętem 

f) Ogrzewanie elektryczne 

g) Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

h) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

i) Mikroinstalacja fotowoltaiczna

j) Ocieplenie przegród budowlanych

k) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Informacje szczegółowe o zakresie dofinansowania

1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).

2. Pompa ciepła powietrze/woda

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

4. Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.

5. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

6. Kocioł gazowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz.

7. Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej

Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej.
Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem; Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

8. Kocioł olejowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej.

9. Kocioł na węgiel

Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

10. Kocioł zgazowujący drewno

Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

11. Kocioł na pellet drzewny

Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

12. Ogrzewanie elektryczne

Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.

13. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).

14. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

15. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

16. Ocieplenie przegród budowlanych

Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących ( np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.

17. Stolarka okienna

Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi.

18. Stolarka drzwiowa

Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe.

Call Now Button