Wysokość dotacji - Czyste Powietrze 2020

Maksymalny poziom dotacji Czyste Powietrze

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

Formy dofinansowania

  1. dotacja
  2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 10 000 zł

Kwota dotacji do poszczególnych zadań

Pompa ciepła powietrze/woda
Maksymalna dotacja - 9 000 zł 30%
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Maksymalna dotacja - 13 500 zł 45%
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Maksymalna dotacja - 3 000 zł 30%
Pompa ciepła gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Maksymalna dotacja - 20 250 zł 45%
Kocioł gazowy kondensacyjny
Maksymalna dotacja - 4500 zł 30%
Kotłownia gazowa
Maksymalna dotacja - 6 750 zł 45%
Kocioł gazowy kondensacyjny
Maksymalna dotacja - 4500 zł 30%
Kocioł olejowy kondensacyjny
Maksymalna dotacja - 4500 zł 30%
Kocioł na węgiel
Maksymalna dotacja - 3 000 zł 30%
Kocioł zgazowujący drewno
Maksymalna dotacja - 6000 zł 30%
Kocioł na pellet drzewny
Maksymalna dotacja - 6000 zł 30%
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Maksymalna dotacja - 9000 zł 45%
Ogrzewanie elektryczne
Maksymalna dotacja - 3000 zł 30%
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Maksymalna dotacja - 4500 zł 30%
Rekuperacja - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Maksymalna dotacja - 5000 zł 30%
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Maksymalna dotacja - 5000 zł 50%
Call Now Button