Dla kogo dotacje z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze skierowany jest wyłącznie dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Zakłada on termomodernizację budynków mieszkalnych,  które poprzez wykorzystywanie nieekologicznych źródeł ciepła, przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczeń powietrza. Oznacza to, że z dofinansowania może skorzystać: 

a) Właściciel istniejącego budynku jednorodzinnego 

b) Współwłaściciel istniejącego budynku jednorodzinnego 

c) Właściciel lokalu w budynku jednorodzinnym z osobną księgą wieczystą

d) Właściciel segmentu w zabudowie szeregowej jednorodzinnej

Nowe zasady programu Czyste Powietrze, zakładają dofinansowanie wyłącznie do budynków istniejących, oddanych do użytkowania. Dofinansowanie nie obejmuje budynków nowobudowanych! 

Uwaga, aby budynek jednorodzinny został zakwalifikowany do programu Czyste Powietrze, liczba lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą nie może przekraczać dwóch. Jeśli w budynku jednorodzinnym znajdują się ponad dwa lokale mieszkalne, to obiekt nie może zostać zakwalifikowany do dotacji. 

czyste_powietrze
Call Now Button