Audyt Energetyczny - Czyste Powietrze

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to oficjalny dokument, którego formę i zakres definiują określone normy i przepisy prawne. Jest on wykonywany przez uprawnionego audytora energetycznego, a jego sporządzenie stanowi pierwszy etap do podjęcia decyzji dotyczących termomodernizacji budynku. Celem audytu energetycznego jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku a tym samym, zredukowanie kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu energetycznego pozwala ochronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną.

Po co wykonuje się audyt energetyczny?

  • Jest najważniejszym dokumentem stanowiącym podstawę do uzyskania dofinansowania
  • Ukazuje pełen obraz efektywności energetycznej budynku
  • Daje możliwość wybrania najkorzystniejszych rozwiązań termomoderniacyjnych
  • Chroni inwestora przed niepotrzebnymi wydatkami
  • Zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania
  • Daje gwarancję poprawy stanu energetycznego budynku
  • Dokładna analiza budynku pod względem energetycznym
  • Znajomość „słabych punktów” budynku – możliwość termomodernizacji jedynie istotnych elementów, które wpływają na zużycie energii
  • Obliczenie opłacalności prac modernizacyjnych oraz okresu zwrotu inwestycji
  • Możliwość dobrania urządzeń grzewczych na faktyczne zapotrzebowanie budynku (uniknięcie sytuacji przewymiarowania urządzenia bez potrzeby)

Audyt Energetyczny do programu Czyste Powietrze

Według nowych zasad programu, audyt energetyczny do kwoty 1000 zł podlega 100% zwrotowi. Oznacza to, że korzystając z programu, otrzymujesz audyt energetyczny zupełnie za darmo.
Zlecenie wykonania audytu energetycznego powinno być pierwszym krokiem na drodze do poprawy parametrów energetycznych budynku przy wsparciu finansowym ze środków Programu Czyste Powietrze.
Audyt energetyczny określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, a także gwarantuje uzyskanie dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.
Audyt energetyczny zawiera informacje dotyczące optymalnych parametrów ocieplenia (grubości oraz współczynnika przewodzenia ciepła izolacji termicznej). Wskazana w audycie grubość ocieplenia z jednej strony musi spełniać wymagania Programu Czyste Powietrze, z drugiej musi być technicznie możliwa do zastosowania. 

Audyt Energetyczny w 6 krokach

Krok 1 – Wizja lokalna wykonana przez wykwalifikowanego audytora.

W tej części następuje wstępna rozmowa z inwestorem, oględziny budynku oraz ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji grzewczej. Audytor ustala z inwestorem oczekiwania względem prac modernizacyjnych i wyszukuje przyczyn nadmiernego zużycia energii.

Krok 2 – Określenie zasadności przyjętych założeń.

W tym etapie audytor weryfikuje parametry budynku. Etap ten polega na ustaleniu stosunku pomiędzy rzeczywistym deklarowanym zużyciem energii przez inwestora, w odniesieniu do wykonanego modelu matematycznego budynku.

Krok 3 – Analiza usprawnień

Po wykonaniu wyżej wymienionych etapów, następuje analiza usprawnień energetycznych. Polega ona na zaproponowaniu najlepszych rozwiązań i usprawnień, które znacznie wpłyną na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Audytor ustala, które rozwiązania i przedsięwzięcia będą najbardziej optymalne dla inwestora i pomogą zmniejszyć zużycie energii.

Krok 4 – Obliczenia nakładów inwestycyjnych

Po wykonaniu wyżej wymienionych etapów, następuje analiza usprawnień energetycznych. Polega ona na zaproponowaniu najlepszych rozwiązań i usprawnień, które znacznie wpłyną na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Audytor ustala, które rozwiązania i przedsięwzięcia będą najbardziej optymalne dla inwestora i pomogą zmniejszyć zużycie energii.

Krok 5 – Analiza oszczędności wynikających z modernizacji.

W tym etapie audyt energetyczny uzupełniany jest o obliczenia oszczędności energii, wynikające z planowanych działań modernizacyjnych. Oszczędność kosztów ogrzewania, czyli różnica w opłatach za ogrzewanie przed i po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji. Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu, analogicznie jak w etapie pierwszym.

Krok 6 – Opłacalność inwestycji

Głównym celem wykonania analizy ekonomicznej inwestycji jest ustalenie, które działania są bardziej opłacalne, a które mniej. Analiza polega na porównaniu kosztów poniesionych i zysków osiągniętych przez wdrożenie działań modernizacyjnych.

 

Call Now Button